Dacă ai plănuit o vacanţă sau pleci în străinătate în interes de serviciu, ar fi bine să pui în bagaje şi o asigurare de călătorie, aşa încât, în cazul unui accident sau al unei îmbolnăviri, să ai siguranţa acoperirii cheltuielilor cu serviciile medicale.

Vreau asigurare de călătorie

Completează formularul şi un coleg din echipa InBrok te va contacta în maxim 5 minute pentru a finaliza paşii necesari pentru a găsi cea mai bună asigurare de călătorie pentru tine.

Poţi introduce datele pentru 5 persoane. Pentru grupuri mai mari de 5 persoane, te rugăm să ne contactezi telefonic la numărul de telefon 0730 022 011. 

Click or drag a file to this area to upload.

Riscuri acoperite

 • costurile tratamentului medical de urgenţă (sunt incluse costurile pentru: medicamente, diagnosticare şi spitalizare)
 • costurile repatrierii pentru continuarea tratamentului în ţară
 • repatrierea corpului în caz de deces
 • cheltuieli pentru transportul efectuat de serviciile de ambulanţă, până la cel mai apropiat spital sau la cel mai apropiat medic
 • tratament chirurgical de urgenţă
 • tratament stomatologic de urgenţă
 • Suplimentar, se pot asigura bagajele.

Acoperirea prin această asigurare de călătorie este valabilă în ţările menţionate în poliţa precum şi în cele de tranzit.

Riscuri excluse

 • boli cronice şi consecinţele acestora
 • boli sau accidente care sunt rezultatul războiului şi evenimentelor similare acestuia sau participării active la revolte
 • sinucidere, intenţie de sinucidere, autorănire
 • boli sau accidente pe care persoana asigurată le-a provocat intenţionat sau prin comiterea unei infracţiuni, sau ca rezultat al consumului de alcool, droguri sau medicamente
 • operatii de chirurgie plastica si reparatorie pentru indepartarea defectelor fizice sau malformatiilor
 • cheltuielile efectuate pentru cură de odihnă sau recuperare (fizioterapie) în clinici, staţiuni de odihnă, balneo-climaterice, sanatorii, case de convalescenţă sau instituţii similare
 • tratament psihiatric sau psihoterapeutic
 • graviditate
 • cheltuieli efectuate pentru procurarea, înlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel şi/ sau a ochelarilor de vedere
 • tratamente sau asistenta medicală acordată în România
 • intervenţii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amânate până la revenirea în ţară a Asiguratului
 • medicamente sau tratamente medicale necesare a fi administrate sau acordate pe parcursul deplasării în străinătate şi care erau cunoscute sau prescrise înainte de începerea călătoriei

Preţul asigurării

Preţul unei asigurări medicale pentru călătorii în străinătate se stabileşte în funcţie de durată şi scopul călătoriei, tara de destinaţie şi vârsta asiguratului. Mergeţi liniştiţi în concediul mult visat! Acum cu asigurarea de călătorie de la InBrok totul este mai simplu. Asigurarea este flexibilă nevoilor tale şi te scapă de cheltuieli suplimentare.

Asigurarea de sănătate Health Care Travel Suport de la Signal Iduna

Această asigurare vine în completarea asigurării de asistenţă medicală în străinătate, (este un supliment al acestei asigurări) oferindu-i posibilitatea asiguratului de a beneficia, la întoarcerea în România, de continuarea serviciilor medicale începute în străinătate.

Asiguratorul se limitează exclusiv la tratamentele necesare din punct de vedere medical efectuate în legătură cu boli, tulburări sau vătămări coroporale ce au avut loc şi au fost acoperite pe parcursul perioadei de valabilitate a asigurării de asistenţă medicală în străinătate. Contractul de asigurare de sănătate se încheie în acelaşi moment sau ulterior încheierii asigurării de asistenţă medicală în străinătate la care este ataşată, înainte de începerea călătoriei (dar nu mai târziu de intrarea în valabilitate a asigurării de asistenţă medicală în starinatate).

(1) urmările evenimentelor de război sau asemănătoare războiului, participarea la serviciul
militar inclusiv la misiuni militare de pace în afară României;
(2) consecinţele atacurilor teroriste, a tulburărilor, a revoltelor, răzmeritelor sau a circumstanţelor
excepţionale (ameninţare gravă la adresa ordinii publice sau a securităţii interne);
(3) consecinţele radiaţiilor nucleare, ale fuziunii,fisiunii şi accelerării particulelor;
(4) consecinţele cutremurelor, inundaţiilor şi a altor catastrofe naturale;
(5) consecinţele acţiunilor intenţionate (premeditate) ale persoanelor Asigurate;
(6) obţinerea prin mijloace frauduloase a plăţilor asigurării, respectiv inducerea în eroare intenţionată a Asiguratorului;
(7) săvârşirea, încercarea săvârşirii, precum şi participarea Asiguratului la săvârşirea unei fapte
penale prevăzute de lege;
(8) consecinţele consumului de alcool, droguri, alte substanţe toxice, precum şi a metodelor de
dezintoxicare, inclusiv urmările acestora;
(9) medicina experimentală, inclusiv urmările acesteia;
(10) participarea ca subiect la studii medicale,chimice, cercetări ştiinţifice legate de sănătate
chiar dacă nu sunt declarate astfel, inclusiv urmările acestora;
(11) autotratare /automedicaţie, inclusiv urmările acesteia;
(12) Servicii Medicale care nu sunt necesare din punct de vedere medical;
(13) Servicii Medicale care sunt consecinţele unui Tratament prescris şi neurmat de către un
Asigurat;
(14) tentative de sinucidere, inclusiv urmările acestora;
(15) epidemiilor, pandemiilor recunoscute de către autorităţile competente;

Poate încheia o asigurare de sănătate Health Care orice persoană care are vârsta cuprinsă între 1 an şi 64 ani.

Pleci în concediu? Nu uita de Healthcare Travel Suport!

Healthcare Travel Suport acoperă serviciile medicale, în ţară, dacă a survenit o necesitate medicală în timpul călătoriei în străinătate.

În primele 30 de zile din momentul în care te-ai întors în ţară, beneficiezi de servicii medicale atât în regim de ambulatoriu cât şi în regim de spitalizare.

Beneficii asigurare:

 • Consultaţii şi controale
 • Analize de laborator
 • Investigaţii medicale
 • Tratamente în ambulatoriu
 • Intervenţii chirurgicale care nu necesită spitalizare
 • Cazare
 • Intervenţii chirurgicale
 • Medicamente furnizate in regim de spitalizare

Cu noi castigi timp si bani!