Asigurarea CARGO acoperă riscurile unei operaţiuni de transport, beneficiarul fiind proprietarul mărfurilor. Practic, se asigura bunurile proprietarului pe timpul transportului. Poliţa Cargo poate fi încheiată fie pentru un singur transport, caz în care acoperirea riscurilor este delimitată în timp şi spaţiu, fie pe o anumită perioadă de timp, de obicei 12 luni, situaţie în care se acoperă riscurile tuturor transporturilor efectuate în acest interval, potrivit condiţiilor contractuale.

Vreau cea mai bună asigurare CARGO

        Echipă specializată de brokeri InBrok pentru persoane juridice sta la dispoziţia ta pentru a îţi găsi cele mai bune oferte CARGO în cel mai scurt timp posibil.

        Completează formularul de mai jos şi vei fi contactat în câteva minute de un broker InBrok!

Asigurarea Cargo este valabilă pentru toate tipurile de transport intern sau extern – terestru, aerian, maritime sau combinat.

În funcţie de riscurile acoperite, companiile de asigurare oferă trei variante de poliţe. Pentru acoperirea riscului de furt se plăteşte o primă suplimentară şi, de regulă, companiile de asigurare prevăd o franşiza obligatorie pentru acest risc.

Preţul poliţei Cargo se stabileşte de către compania de asigurare, pe baza informaţiilor despre marfa transportată şi condiţiile de transport.

Riscuri acoperite de poliţa de asigurare CARGO

 • incendiu sau explozie;
 • eşuarea, scufundarea sau răsturnarea ambarcaţiunii sau a navei;
 • răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
 • coliziunea sau contactul navei, ambarcaţiunii sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul decât apă;
 • descărcarea mărfii într-un port de refugiu;
 • cutremur de pământ, erupţie vulcanică sau trăsnet;
 • sacrificiu în avaria generală (comună);
 • luarea mărfii de valuri;
 • intrarea apei de mare, rău sau lac în mijlocul de transport, container sau locul de depozitare.

Conditia “A” este cea mai cuprinzatoare si acopera toate riscurile de avarie sau pierdere a bunurilor cu exceptia excluderilor expres mentionate in polita.

Condiţia “B” mai acoperă faţa de condiţia “C” şi următoarele riscuri:

 • cutremur, erupţie vulcanică şi trăsnet
 • luarea mărfii de valuri
 • intrarea apei de mare, lac sau rău în ambarcaţiune, mijloc de transport sau loc de depozitare
 • daună totală a oricărui colet căzut peste bord sau scăpat în timpul încărcării sau descărcării ambarcaţiunii sau mijlocului de transport

Condiţia “C” acoperă următoarele riscuri (mai puţin excluderile menţionate expres în poliţa):

 • incendiu sau explozie
 • eşuarea, răsturnarea sau scufundarea navei/ambarcaţiunii
 • răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru
 • coliziunea sau contactul navei sau mijlocului de transport cu orice obiect extern, altul decât apă
 • descărcarea mărfii într-un port de refugiu
 • sacrificiul în avaria generală

Se asigura pentru riscurile ce apar pe timpul transportului bunurile aflate in circuitul civil, daca cel putin una dintre localitatile de expeditie, respectiv destinatie, se afla pe teritoriul Romaniei. Asigurarea se poate inchia in una din variantele “A”, “B” sau “C”, potrivit conditiilor Institute of London Underwriters.

Riscuri excluse

 • pagube produse prin comportamentul necorespunzător intenţionat al asiguratului;
 • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, sau uzura normala a marfii asigurate;
 • ambalarea necorespunzătoare, încărcarea, stivuirea şi legarea sau amararea necorespunzătoare a mărfii pe mijlocul de transport (inclusiv într-un container), dacă aceaste operaţiuni sunt efectuate de asigurat sau dacă acesta are cunostiinta despre acestea;
 • viciul propriu sau natura mărfii asigurate;
 • întârzierea livrării;
 • insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligaţiilor financiare de către proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
 • utilizarea armelor nucleare sau contaminarea radioactivă;
 • starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcaţiunii sau nepotrivirea mijlocului de transport, dacă aceasta era cunoscută de asigurat;
 • război, turbulari civile, greve, acte de terorism etc.
 • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;

Poliţa cargo poate fi încheiată că o poliţă individuală, adică pentru un singur transport, acoperirea riscurilor fiind delimitată în timp şi spaţiu conform contractului, sau poate fi încheiată tip abonament, pe o anumită perioadă de timp, de obicei 12 luni, acoperind riscurile tuturor transporturilor efectuate în perioada de asigurare conform condiţiilor contractuale.

Prima poate fi mai mare în cazul transporturilor care presupun mai multe mijloace de transport deoarece marfa poate suferi deteriorări în timpul descărcării şi reîncărcării.

În cazul transportului pe apă, prima se poate micşora dacă marfa va fi depozitată în cala navei şi poate fi mai mare dacă este depozitată pe punte.

Acoperirea riscului de furt se încheie de obicei la solicitarea asiguratului şi se plăteşte o primă suplimentară. Majoritatea societăţilor de asigurare considera franşiza obligatorie pentru acoperirea riscului de furt.

Cu noi câştigi timp şi bani!