InBrok te poate consilia întotdeauna cu privire la riscurile la care este expusă maşina ta şi îţi poate recomanda cumpărarea protecţiei adecvate, adaptată nevoilor tale specifice şi bugetului de care dispui, prin acces rapid şi eficient la cele mai bune oferte de produse Casco.

Vreau cea mai bună ofertă CASCO

Completează formularul de mai jos, iar noi vom reveni către tine cu cele mai bune oferte. Te rog să iei în considerare faptul că vom căuta la toţi asiguratorii, vom cere cele mai bune preţuri şi îţi vom trimite răspunsul în momentul în care avem oferta completă.

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Numărul de kilometri din bord. Este una din cerinţele asiguratorilor pentru a putea calcula preţul CASCO

Încheierea poliţei CASCO

CASCO este o asigurare facultativă, în baza căreia compania de asigurare achita despăgubiri pentru aproape orice daune suferite de vehiculul asigurat. Nefiind obligatorie prin lege, decizia de încheiere a unui contract de asigurare CASCO aparţine proprietarului de autovehicul, persoană fizică sau juridică. În cazul autovehiculelor achiziţionate prin leasing, asigurarea CASCO este obligatorie, iar preţul poliţei este plătit de către utilizator, în timp ce asiguratul este compania de leasing.

Cum ofertele de asigurare CASCO diferă de la un asigurator la altul, ideal ar fi ca achiziţia unei astfel de poliţe să fie realizată prin intermediul unui broker, care are expertiză necesară de a analiza riscurile ce trebuie acoperite şi de a identifica rapid produsele disponibile în piaţa care pot acoperi cel mai eficient aceste riscuri.

Poliţa CASCO acoperă, în general, daunele produse în cazul următoarelor evenimente:

 • avarierea automobilului propriu
 • pagube produse din loviri, ciocniri, zgâriere, răsturnare, căderea unor corpuri pe autoturism
 • pagube cauzate de furtună, inundaţii, cutremur, grindină, ploaie torenţială, alunecare de teren, avalanşa, carbonizare, explozie, afumare
 • furtul autovehiculului, a unor părţi componente sau a pagubelor provocate în urma tentativei de furt
 • pagube produse asupra părţilor componente sau pieselor autovehiculului în timp ce acestea se aflau demontate în vederea efectuării reparaţiei sau întreţinerii
 • cheltuielile de transport al autovehiculului avariat la atelierul de reparaţii cel mai apropiat de locul în care s-a produs evenimentul asigurat
 • vandalism
 • pierderea cheilor

Clauze care se pot adăuga suplimentar:

 • Pierderea şi furtul cheilor
 • Apa la motor
 • Circulaţia în afară drumurilor publice(off road)
 • Reîntregirea automată a sumei asigurate
 • Reparaţia la reprezentanţa mărcii
 • Accidente persoane
 • pagubele cauzate autovehiculului de întreţinerea necorespunzătoare sau de o utilizare improprie destinaţiei acestuia, cele cauzate prin întrebuinţare, funcţionare, uzare ori ca urmare a defectelor de fabricaţie ale materialului său pieselor (inclusiv amplasarea greşită), influenţei temperaturii asupra motorului autovehiculului (de exemplu că urmare a îngheţării apei din instalaţia de răcire), precum şi cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferenţialului că urmate a lipsei sau insuficientei ungerii ori supraîncălzirii;
 • pagubele produse anvelopelor ori camerelor prin tăiere, înţepare, explozie, cu excepţia cazurilor când aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii unor riscuri asigurate însuşi autovehiculului;
 • pagubele produse dotărilor suplimentare montate la autovehicul, dacă nu au fost declarate de Asigurat în cererea-chestionar şi valoarea acestora nu a fost inclusă în suma asigurată a autovehiculului;
 • pagubele de orice fel produse autovehiculului ca urmare a pătrunderii cu acesta în locuri inundate;
 • pagubele indirecte (de exemplu: reducerea valori autovehiculului după reparaţie, pierderi cauzate de lipsa folosinţei autovehiculului, etc.)
 • pagubele produse acelor părţi componente ale autovehiculului ce erau avariate la încheierea asigurării şi sunt menţionate în raportul de inspecţie al acestuia, care nu au fost remediate de Asigurat şi constatate de Asigurator până la data producerii riscului asigurat;
 • înlocuirea anumitor piese avariate ale caroseriei autovehiculului asigurat, aflat în perioada de garanţie,pentru remedierea cărora, deşi reparaţia este tehnic posibilă şi nu afectează siguranţa circulaţiei,unitatea reparatoare impune înlocuirea piesei în scopul menţinerii garanţiei;
 • pagubele produse oricărui subansamblu sau părţi componente ale autovehiculului prin nerespectarea normelor privind încărcarea amararea mărfii pe timpul transportului;
 • pagubele produse autovehiculului în timpul sau ca urmare a transportării, tractării, remorcarea acestuia;
 • cheltuielile făcute pentru remedierea unor reparaţii nereuşite, precum şi cele pentru transformarea sau îmbunătăţirea autovehiculului în comparaţie cu starea lui anterioară producerii riscului asigurat;
 • cazul în care Asiguratul nu a înştiinţat în scris Asiguratorul, în termenul prevăzut în contractul de asigurare şi a procedat la repararea autovehiculului fără acordul Asiguratorului, înainte că reprezentantul acestuia să efectueze constatarea pagubei;
 • pagubele produse autovehiculului de:
  – război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoluţie, rebeluine, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, greve, tulburări civile, terorism;
  – explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
  – poluare sau contaminare de orice natură şi din orice cauză;
 • pagubele produse autovehiculului, în cazurile în care:- accidentul a fost produs cu intenţie;
  – accidentul a fost produs în timpul conducerii autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, precum şi în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice că infracţiuni, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul comiterii altor infracţiuni;
  – accidentul a fost produs în timpul cât autorul infracţiunii încearcă să se sustragă de la urmărire;
  – autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau o autorizaţie de circulaţie valabilă;
  –în momentul accidentului, autovehiculul era condus sau acţionat de o persoană fără permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de autovehicule, ori după ce permisul de conducere I-a fost retras, anulat sau reţinut în vederea anularii, ori ca urmare a suspendării dreptului de a conduce.
  Prevederile de la ultimele doua alineate nu se aplica daca autovehiculul asigurat era furat.
 • furtul sau tentativa de furt, dacă la poliţie nu s-a înregistrat o reclamaţie în acest sens, precum şi în cazul în care la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia Asiguratorului-persoana fizică, ori în cazul Asiguratului-persoana juridică, prepuşii acesteia;
 • cazurile în care persoană cuprinsă în asigurare a favorizat producerea riscurilor asigurate sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmărilor acestora.

Asigurători autorizaţi să încheie poliţe RCA

Companiile de asigurări autorizate de către ASF să emită poliţe RCA sunt: Allianz-Tiriac, Asirom, City Insurance, Euroins, Groupama Asigurări, Generali România,Watford Insurance, Omniasig, Uniqa Asigurări şi Grawe România.

Elemente principale ale poliţei CASCO

Suma asigurata –valoarea la care este asigurată maşina şi care reprezintă valoarea de factură sau cea dintr-un catalog specializat, asupra căreia se aplică un coeficient de uzură.

Franşiza – partea din dăuna suportată de beneficiarul poliţei de asigurare, care poate fi procentuala sau fixă sau poate fi aplicată pe categorii de riscuri.

Prima de asigurare –preţul poliţei, stabilit în funcţie de următoarele elemente: datele maşinii, ale proprietarului, riscuri acoperite, clauzele suplimentare pentru care se optează. Prima de asigurare poate fi achitata integral sau în rate.

Riscuri excluse – riscuri neasigurabile precizate ca atare în poliţa de asigurare.

Inspecţia de risc – se efectuează fie de către broker, fie de către reprezentatul companiei de asigurare. Eventualele daune preexistente trebuie specificate în raportul inspecţiei de risc.

Cum se stabileşte suma asigurată?

Autovehiculele se asigura la valoarea reală a acestora la data încheierii sau reînnoirii asigurării. Valoarea reală a autovehiculului reprezintă valoarea de comercializare din nou la data asigurării (conform facturilor, cataloagelor sau listelor de preţuri), mai puţin uzură, stabilită în raport cu vechimea acestuia.

Cum se încheie asigurarea casco

Asigurarea CASCO se poate încheia cu sau fără franşiza (suma fixă sau procent din suma asigurată care rămâne de plată în sarcina exclusivă a asiguratului).

Poliţa de asigurare se încheie după inspecţia de risc a autovehiculului, efectuată de către reprezentantul asiguratorului şi în baza declaraţiilor asiguratului din cererea-chestionar. Aceasta, împreună cu raportul de inspecţie al autovehiculului, clauzele, anexele la poliţa şi declaraţii făcute în scris de către asigurat cu privire la starea autovehiculului, fac parte integrantă din poliţa.

La încheierea poliţei de asigurare, solicitantul trebuie să prezinte actele originale ale autovehiculului: certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate, în cazul autovehiculelor noi, achiziţionate direct de la producătorii sau dealerii din România, poliţa se poate încheia şi în baza facturii de cumpărare şi a autorizaţiei provizorii de circulaţie.

Plata primei de asigurare se poate face integral sau in rate (maxim 12).

Cu noi câştigi timp şi bani!