Asigurare CMR – asigurare pentru marfa transportată şi cărăuşi – este un produs indispensabil şi obligatoriu prin lege în cazul transportului intern şi internaţional. Poliţa CMR are ca beneficiar transportatorul, în calitate de cărăuş, căruia îi este asigurată răspunderea pe timpul transportului, pentru autovehiculele stipulate în contractul de asigurare.

Vreau cea mai bună asigurare CMR

        Echipa specializată de brokeri InBrok pentru persoane juridice sta la dispoziţia ta pentru a îţi găsi cele mai bune oferte CMR în cel mai scurt timp posibil. 

        Completează formularul de mai jos şi vei fi contactat în câteva minute de un broker InBrok!

Principile de bază ale poliţei CMR sunt aceleaşi de la un asigurator la altul, dar condiţiile de asigurare sunt diferite, în fuctie de politicile interne din cadrul fiecărei companii. De aceea, înţelegerea clauzelor contractuale şi selectarea produsului potrivit sunt esenţiale.

Obiectul asigurării CMR îl constituie răspunderea companiilor ce efectuează transporturi naţionale sau internaţionale cu vehicule (care sunt menţionate expres în poliţa de asigurare), pentru avarierea sau distrugerea mărfurilor încredinţate pentru transport.

Poliţa CMR acoperă riscuri legate de pierderea totală, parţială sau avarierea încărcăturii, precum şi întârzierea transportului, dacă se constată că aceasta a provocat un prejudiciu.

Răspunderea transportatorului începe de la primirea mărfii până la predarea acesteia şi răspunde pentru pierderea totală, parţială sau vătămarea produselor transportate precum şi pentru depăşirea termenului de livrare.

Fac obiectul asigurării numai răspunderile ce îi revin transportatorului în calitate de cărăuş pentru pagube produse mărfurilor transportate cu vehicule, potrivit prevederilor de la art.17 şi 23 din “Convenţia privind contractul pentru transportul internaţional de mărfuri pe şosele (C.M.R.)”, atât pe teritoriul României, cât şi în afara acestuia. Valabilitatea asigurării poate fi determinată pe un anumit transport/călătorie, sau pe o anumită perioadă de timp.

  • pierderea şi avarierea mărfurilor pe durata transportului rutier precum şi furtul, cu menţiunea că dacă vehiculul încărcat cu marfa este transportat o parte a traseului pe mare, cale navigabilă interioară, cale ferată sau aeriană în executarea unui transport unitar fără descărcarea mărfii din vehicul, prezenta poliţa acoperă întreg transportul mixt;
  • întârzierea în livrare, în limita taxelor de transport;
  • în limita sumei asigurate, cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea producerii riscului, salvarea sau limitarea pagubelor, precum şi cheltuielile de expertiză şi de judecată când asiguratul a fost obligat la despăgubiri într-o acţiune civilă.

Includerea acoperirii riscului de furt este diferită de la o societate de asigurare la alta. Unii asiguratori nu considera furtul că făcând parte dintr-o asigurare CMR, astfel încât pagubă produsă prin furt nu ar fi vina transportorului. Majoritatea societăţilor de asigurări despăgubesc doar furtul prin efracţie. Există şi asiguratorii care acoperă  furtul total sau parţial incluzând aceasta în poliţa că o clauză suplimentară, pentru care solicită plata unei prime suplimentare.

a) pagube indirecte (de exemplu: scăderea preţurilor mărfurilor)

b) cheltuieli pentru îmbunătăţirea, transformarea bunurilor precum şi repararea unor avarii produse de cauze care nu sunt cuprinse în poliţa de asigurare

c) pagube produse mărfurilor transportate ca urmare a:

  • războiului, grevelor, tulburărilor civile, etc.
  • utilizării autovehiculelor descoperite şi fără prelata, dacă acest mod de utilizare a fost convenit în mod expres între părţi
  • lipsei sau defecţiunii ambalajului pentru mărfurile expuse prin natura lor la stricăciuni sau vătămări atunci când nu sunt ambalate sau sunt prost ambalate
  • manipulării în timpul încărcării şi descărcării, precum şi în timpul deplasării mijlocului de transport ca urmare a nerespectării normelor de ancorare
  • naturii unor mărfuri, expuse unor cauze inerente chiar a acestei naturi, fie perimării complete sau parţiale sau vătămări din cauza ruperii, ruginirii, descompunerii spontane, uscării, scurgerii normale sau acţiunii paraziţilor şi rozătoarelor
  • încărcării sau numerotării insuficiente sau nesatisfăcătoare a coletelor
  • transportului animalelor vii.

Prima de asigurare- se calculează în funcţie de suma asigurată, riscurile asigurate precum şi în funcţie de franşiza pentru care se poate opta.

Perioada asigurată variază între o lună şi un an de zile.

Cu noi câştigi timp şi bani!