Această asigurare de răspundere civilă profesională are ca scop despăgubirea prejudiciilor cauzate în principal din neglijenţa în exercitarea profesiei, de către practicanţii unor profesii care oferă consultanţă sau prestează un serviciu specializat.

Vreau cea mai bună răspundere civilă

Completează formularul de mai jos şi te vom contacta pentru a discuta care este cea mai bună asigurare de răspundere civilă.

Cine are nevoie de asigurarea malpraxis?

Printre acestea enumeram: constructori, arhitecţi, notari, avocaţi, medici, farmacişti, contabili, cadre didactice, brokeri, interpreţi şi traducători, operatorilor şi agenţilor autorizaţi să înscrie avize de garanţie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Aceştia pot, prin eroare, neglijenţă, omitere, sau orice culpă proprie să aducă prejudicii, fie clienţilor, fie unor terţi.

Următoarele riscuri se acoperă cu această asigurare de răspundere civilă profesională:

  • sume pe care asiguratul este obligat să le plătească terţelor persoane ca urmare a producerii, din culpă proprie, a unor vătămări corporale sau pagube cauzate bunurilor
  • daune morale ale persoanei păgubite
  • cheltuielile de judecată ale asiguratului dacă a fost obligat la desdăunare
  • cheltuielile de judecată ale persoanei terţe prejudiuciate, în cazul în care Asiguratul a fost obligat prin lege la plata daunelor
  • daune apărute ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării unor documente, furt prin efracţie.
  • orice pierdere cauzată de eroare, greşeală, neglijenţa sau omitere a unui partener sau angajat al asiguratului în legătură directă cu activitatea de expertiză contabilă

În ce condiţii se acordă despăgubirea?

Despăgubirea se face pe baza contractului de asigurare şi în limita sumei asigurate. Pentru că asiguratul să fie despăgubit este necesară existenţa unui prejudiciu cauzat unei terţe persoane, prin neglijenţă, imprudenta sau incompetenţă profesională. De asemenea, prejudiciul trebuie să fie personal, direct şi cert.

Care sunt obligaţiile asiguratului?

  • Asiguratul se obliga la plata în timp a primei de asigurare
  • Asiguratorul trebuie înştiinţat la data producerii evenimentului asigurat
  • Asiguratul să nu ia decizii de plată sau de înţelegere cu persoana prejudiciată fără acordul societăţii de asigurare
  • Să nu practice activitatea profesională pe durata suspendării autorizaţiei de liberă practică.

Cu noi câştigi timp şi bani!